Triage vragenlijst

Onderstaande vragen zijn van toepassing vooraf iedere behandeling. Neem de vragen serieus.

 1. Heeft u nu Covid-19/Corona? Ja / Nee
 2. Heeft u nu huisgenoten met Covid-19/Corona? Ja / Nee
 3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee 
  a. hoesten, kuchen of niezen;
  b. koorts (38 graden of hoger);
  c. plotseling verlies van smaak en/of reuk;
  d. kortademigheid.
 1. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
 2. Bent u in thuisisolatie? Ja/ Nee
 3. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking?
 4. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee 
  a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
  b. keelpijn;
  c. onbekende hoofdpijn, niet chronisch;
  d. onbekende moeheid, niet chronisch;
  e. onbekende diarree of buikklachten, niet chronisch. 

Indien je een van deze vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord neem dan telefonisch contact op.
Voor nu kan ik je niet behandelen.

Indien je op alle vragen ‘Nee’ hebt beantwoord dan kan ik je behandelen.