• Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Lichaamsbewust massagetherapie Alfred Scholten , stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne vind ik erg belangrijk en verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Tijdens een eerste behandeling zal voorafgaand de massage de cliënt  een aantal vragen worden gesteld met betrekking tot de gezondheid, gezondheidservaren en verwachtingen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier relevante informatie te verstrekken.
 • Eerste afspraak duurt i.v.m. anamnese ± 90 min. De afspraken daarna ± 75 min. (tenzij anders overeengekomen)
 • Eventueel medicijn gebruik dient de cliënt door te geven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Bij Lichaamsbewust massagetherapie Alfred Scholten worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en kan ik de cliënt door verwijzen naar de huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij/zij een behandeling ondergaat.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens het intakegesprek en de behandelingen aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten kosten van de totale behandeltijd.
 • Tijdens de behandeling graag de mobiele telefoon uitzetten.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • Bij overmacht of ziekte zal Lichaamsbewust massagetherapie Alfred Scholten  de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.
 • De behandelingen die ik geef, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen plegen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Na de massage betaalt client het tarief contant of middels een betaalverzoek (Tikkie). Op verzoek kan een factuur verstrekt worden.
 • Lichaamsbewust massagetherapie Alfred Scholten is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na de behandeling.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen