Hoe vaak laten masseren?

Deze vraag hoor ik regelmatig. Hoe vaak je een massage nodig hebt is geen vaste richtlijn voor. Ik vraag aan mij client, waarom zij gemasseerd willen worden.  Wat is jouw aanleiding of klacht? Heb je spierpijn of zit je niet goed in je vel?  Wat wil jij met massage(therapie) bereiken. Hieronder heb ik wat informatie die je kan helpen met deze vraag.

Massage heeft zowel effect op het lichaam en geest, zoals ik een deze blog al heb toegelicht.

Dr. Rapaport van Universiteit van Emory, hoofd van de afdeling psychiatrie en gedragswetenschappen, heeft onderzocht hoe massage precies werkt. Hoe vaak en hoe lang er gemasseerd moet worden voor optimaal effect.

Resultaten van herhaalde massage

De resultaten van dit kleinschalige onderzoek waren zeer verrassend. Bij de groep die op lange termijn één keer per week een klassieke massage kreeg, zagen de wetenschappers dat het diepgaand effect op het immuunsysteem voortduurde en sterker werd ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmalige massage. Wanneer er twee keer per week een massage werd gegeven verdween dit effect, maar daarvoor in de plaats kwam een nog groter effect op het endocrien systeem in de vorm van een sterk afgenomen gehalte aan stresshormonen als vasopressine en cortisol en een sterk toegenomen gehalte van het zogenaamde gelukshormoon oxytocine.

Je kan dus stellen dat herhaalde massage duurzaam effect heeft op je gezondheid.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3419840/

Mijn advies

Bij Holos massagetherapie is het uitgangspunt dat het lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Het lichaam drukt vaak uit hoe het innerlijk met je gaat. Een massage-sessie brengt vaak iets te teweeg, zowel fysiek als mentaal. Dit vraagt tijd om door te werken. In de regel plan ik om de twee of drie weken een afspraak met mijn cliënten.  Dit licht er aan welke fase de client zit van zijn herstelproces van bijvoorbeeld burn-out.

Bij acute klachten is een wekelijkse behandeling raadzaam om zo te zien, welk effect de massage op de klacht heeft. In overleg bespreken wij het vervolg traject.

Wil jij Lichaamsbewust inschakelen voor een massage-sessie of traject.
Maak hier een afspraak.