massage en bewustwording

Massage en bewustwording een logische combinatie?
Waarom is bewustwording een onderdeel van de massage en is dat belangrijk? Ik licht het graag in onderstaand artikel toe.

Wat is bewustwording?

Volgens de Van Dale betekent bewustwording: “het inzicht krijgen in een situatie”  en beseffen wat een situatie betekend. Bij holistische massage gaat het met name om het bewust-worden van jezelf. 

Beseffen wie je in essentie bent. Dat houdt dat je bewust wordt van wat je voelt n je lijf en welke emoties komen daarbij. Dat vertaalt zich ook hoe jij omgaat met je ziekte of pijn. Hoe verhoudt jij tot andere mensen en je omgeving. Het proces van bewustwording geeft meer smaak en scherpte in allerlei aspecten van jezelf. Je hoeft niet iets te veranderen, want je bent al jezelf.
Kortom bewustwording geeft inzicht in alles wat er afspeelt in jezelf. 

Waarom is bewustwording belangrijk?

In het dagelijks leven wordt er vaak niet stilgestaan bij de innerlijke wereld. Men praat makkelijker over de buitenwereld zoals werk, huis, kinderen, politiek, het weer enzovoort. Je leven richt je op een bepaalde manier in, omdat het zo eenmaal hoort. Of het is aan je verteld dat je zo hoort te denken, te praten of zelfs voelen. De maatschappij waar we ons in bevinden zorgt er soms voor dat we onszelf kwijtraken. Geen tijd meer voor je partner, verplichte etentjes met vrienden, en ga zo maar door. Nooit stil gestaan wat er nu werkelijk is of wat jij echt belangrijk vindt en wat je nu echt graag wil. 

Bewustwording brengt je in contact met je gevoel en met jezelf. Daar ligt de basis van verandering. 

Massage en bewustwording

Met holistische massage maak je echt contact met je eigen lijf, met jezelf. Daarom is massage zo fijn, want het lichaam liegt niet. Iedere aanraking voel je iets en ontdek je iets van jezelf. Gevoel is de sleutel om te verder te komen. Maar dat is niet altijd makkelijk. Ieder mens is geneigd om alles wat lelijk of pijnlijk is te vermijden; niet te willen zien. Dus ja, ook bij bewustwording van de mindere prettige kanten is nodig. Vanuit je lichaam krijg je andere perspectieven aangereikt, dan door je denken of gedachten. Holistische massage trekt de aandacht terug naar je lichaam. Bewustwording en massage wordt zo een samenspel van lichaam en geest.

Holos massagetherapie

Bij Holos massagetherapie ligt de nadruk op inzicht door bewustwording. Want lichamelijke klachten zijn geen toevallige gebreken van het menselijk lichaam. Deze klachten kunnen een uitdrukking zijn van wat er binnenin je leeft, bewust of onbewust. Met Holos massagetherapie is je lichaamswijsheid het uitgangspunt van de behandeling. Je lichamelijke spanningen, ongemakken of ziektes worden gebruikt om als wegwijzer te fungeren, zodat het lichaam de klachten zelf kan oplossen. Een proces waarbij Holos massagetherapie en holistische massage kan helpen. Het is een volwaardige therapievorm die uitstekend samengaat met de meest gangbare medische behandelingen.